Ev E-kitab Azərbaycan dilinin İzahlı Lüğəti – III cild

Azərbaycan dilinin İzahlı Lüğəti – III cild

1516

Bu kitab “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti” I cild (Bakı, Azərbaycan Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, 1966), II cild (Bakı, Elm, 1980), III cild (Bakı, Elm, 1983) və IV cild (Bakı, Elm, 1987) nəşrləri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır.

YÜKLƏ