Ev E-kitab Azərbaycan dilinin Omonimlər lüğəti

Azərbaycan dilinin Omonimlər lüğəti

2568

Dilimizin lüğət tərkibində yazılışı eyni, mənaca müxtəlif olan sözlər – omonimlər mühüm yer tutur. Omonimlər bir-biri ilə əlaqəsi olmayan və ya məna əlaqələrini itirmiş məfhumları ifadə edir. Lüğətdə dilimizdə işlənən omonim sözlərin əlifba sırası ilə mənaları izah olunur və Azərbaycan yazıçılarının əsərlərindən gətirilən nümunələr əsasında mənası şərh edilir.

YÜKLƏ