Ev Bədii Bir də gördün yox oldu adam – ŞEİR

Bir də gördün yox oldu adam – ŞEİR

365

Ələkbər Salahzadə

Bir də gördün

Bir də gördün beşikdi adam,
Bir də gördün bəbədi,
Bir də gördün uşaqdı adam,
Bir də gördün babadı.

Bir də gördün oğuldu adam
Bir də gördün atadı.
Bir də gördün yox oldu adam
Bir də gördün fotodu.

Bir də gördün oddu adam
Bir də gördün ot oldu.
Bir də gördün adamdı adam
Bir də gördün ad oldu.