Ev Bədii Doğular ömrünə sevgi bir dəfə – Şeirlər

Doğular ömrünə sevgi bir dəfə – Şeirlər

1157

Davud NƏSİB – 80

Ürəklə oynamaq olmaz

Fikrini bilmirəm, –
Qəlbimdə yatır.
Hicranın qəlbimi yaman göynədir.
Əgər sevirsənsə, sevgi başqadır,
Əgər sevməyirsən, bu oyun nədir?

Ömrün həm bozuna,
Həm də ağına
Dözərəm,
Heç zaman talan olmasa.
Hazıram yüz belə şıltaqlığına,
Əgər sevgimizdə yalan olmasa.

Məhəbbət yolunda
Bir ömrü bada
Verərəm,
İnan ki, bu yalan deyil.
Məhəbbət nə qədər əziz olsa da,
Məhəbbət heç zaman oyun sevməyir.

Qəlbin alovlansa əgər yenə də,
Onda sözlərimə qulaq as, bir az:
Ürək bir mərmidir yatıb sinədə,
Ürəklə od ilə oynamaq olmaz.

Bir qız ağlayır

Qılınctək qınından sıyrılır gecə,
Nə vaxt ki, gün kimi məhəbbət batır.
Hər insan qəlbində sakit, gizlicə
Qıvrıla-qıvrıla bir sevgi yatır.

Elə bil, çay kimi quruyuruq biz,
Sevgisiz, dünyadan yarımayırıq.
Dünyanı alovdan qoruyuruq biz,
Lakin məhəbbəti qorumayırıq.

…Doğranır ürəkdən o, dilim-dilim,
Eşqi sinəsini yarır, dağlayır.
Nə qədər uzatsam, çatmayır əlim,
Deyirəm yad kimi: bir qız ağlayır.

Onun qəlbindədir gizlidir yaşı,
Baxır, köks ötürür damla yerinə.
Dumanlar içində itsə də başı,
Sadiqdir o gözəl yenə ərinə.

Od yanır gözlərin zil qarasında,
Quruyub göz yaşı, silməyir o qız.
Qalıbdır od ilə, su arasında:
Yansınmı? Sönsünmü? Bilməyir o qız.

Çatlayıb dodağı, quruyub dili,
Qovrulur məhəbbət ocağında o.
Onu elə tutub hicranın əli, –
Çırpınır quş kimi qucağında o.

Nəmli gözlərini gizli silir ki,
Görüb deməsinlər: bir qız ağlayır.
O bəlkə bilməyir, elə bilir ki,
Eşqə, məhəbbətə yalqız ağlayır.

Deyirlər, tutulur sevənin gözü,
Sinədə bir ürək coşur, çağlayır.
Qoymur ağlamağa kişilik bizi,
Ağlayır, hardasa bir qız ağlayır.

Tələsir hamı, gecikirik biz

Günləri, ayları yaşayırıq biz,
İllər bir-birinə calanır, çatır.
Yaş ötür, baxırıq, bizdən xəbərsiz
Hər kəsin qəlbində bir ünvan yatır.

Bir bulaq başında
Gözləri yolda,
Bir gözəl dayanıb, bükər boynunu.
Keçirik yanından, düşməyir yada,
Qanrılıb,
Uzaqdan görürük onu.

İnsanlıq dünənlik, bugünlük deyil,
Hələ nə olacaq bilmirik sabah.
Sən yola düşmüsən vaxtından əvvəl,
Mənsə gecikmişəm vaxtından qabaq.

Sevgi ömrümüzün hay-harayından
Elə səssiz keçib,
Səmirsiz keçib.
Bir də görmüşəm ki, qəlb sarayından
Silinməz,
Pozulmaz dərin iz keçib.

Hamı öz eşqinə mənalı baxır, –
Bəzən bu yollardan keçməyir mətin.
Sevgi yollarının hicranı ağır,
Sevgi yollarının vüsalı çətin.

Sonsuzdur
Dünyada insanın kamı,
Ondan nə doyuruq,
Nə keçirik biz.
Elə bil, həyatda tələsir hamı,
Elə bil, həmişə gecikirik biz.

Sevgidə tələsməyin

A qızlar, sevgidə tələsməyin siz,
Sevgi kəməndini sizə tez atır.
Sizin qəlbinizdə sizdən xəbərsiz
Sevilə-sevilə bir sevgi yatır.

Yolumdan ayrılıb mən çaşsam əgər,
Doğru sözlərimdir, eşidin bunu;
Sizin birinizə yanaşsam əgər
Hardasa bir oğlan bükər boynunu.

Ömrün ən müqəddəs arzularına,
Niyə tələsirsiz?
Yoxsa çaşıbsız?
Mən namərd demirəm başqalarına,
Nə yaxşı mənimlə qarşılaşıbsız.

Həyatın hesabsız hay-harayından
Ömrə bir hay düşür, bir haray düşür,
Yadda saxlayın ki, sevgi payından
Həyatda hərəyə bircə pay düşür.

Gizlicə qovrulub hey için-için,
Kim isə ömrünü açar səhərsiz…
Hələ tələsməyin,
Hər birinizçün
Bir oğlan yol gəlir sizdən xəbərsiz.

İllərin üstündən illər aşdıqca,
Zamanın hökmündə elə çaşıram.
Böyüyüb siz mənə yaxınlaşdıqca,
Yaş ötür, mən sizdən uzaqlaşıram.

A qızlar, sevgidə tələsməyin siz,
Sevgi kəməndini sizə tez atır.
Sizin qəlbinizdə sizdən xəbərsiz
Sevilə-sevilə bir sevgi yatır.

Ömrünün yazını, sevgi çağını
Yaşım silkələyib, salıb əlimdən.
Ömrümün subaylıq sultanlığını
Oğlumun gəlini alıb əlimdən

Qızlar bulağından bir gün içəndə,
Kiminsə qəlbini siz ovlarsınız.
Sabah qapınızdan gəlib keçəndə,
Məni yox, oğlumu haraylarsınız.

İnsan məhəbbətlə gəlir dünyaya

Sevgi nə saralar,
Sevgi nə solar,
Bu eşqi, ülfəti ötərgi sanma.
Desələr: “Çox sevib, ayrılmaq olar,
Sevgi qabaqdadır”, buna inanma.

Qəlbində od varsa, qışda da yazsan,
Soyutmaz nə boran, nə də qar səni.
Əgər başqasına sən qulaq assan,
Səhvin ömrün boyu yandırar səni.

Əl çatmaz, ün yetməz bir uzaq kimi
Onu sən axtarma, gəzmə hər dəfə,
Ömrünü bəzəyər çilçıraq kimi
Məhəbbət bir dəfə, sevgi bir dəfə.

Kim deyər böyüksən, ya da uşaqsan,
Sevinc ağlayanda, ya güləndədir?
Sevilə-sevilə yaşayacaqsan,
Dünyanın sevinci seviləndədir.

Saysız qəmlənərsən, saysız gülərsən,
Saysız nişan olar sinən hədəfə.
Yüz dəfə doğulub, ölə bilərsən,
Doğular ömrünə sevgi bir dəfə.

Bu dünya bəzəkdir, sevgi möcüzə,
Bir əsr yaşasan onsuz, – mənasız…-
Sevgi yaşamaqçün verilib bizə.

Həyatda sevilmək deyildir asan,
Çalış, öz ömrünü sən vermə zaya,
Necə ki, sevmirsən – doğulmamısan,
İnsan məhəbbətlə gəlir dünyaya.

Ürək alışmasa

Qəlbində bir yurd sal,
Bir mənzil, bir ev,
Açıb qönçələnsin həyatın-varın.
Gözəl qız,
Demirəm, sən məni gəl sev,
Həyatda bir olsun əhdin, ilqarın.

Hərə öz ömrünü yaşar bir adda,
Gün-gündən fərqlidir,
Bil ki, il kimi.
Hər şeyin dövranı vardır həyatda,
Vaxt keçir,
Solarsan qızılgül kimi.

Bu dünya möcüzə,
Bu torpaq təmiz,
Ürək hesablaşmır var ilə, yoxla.
Dünyaya bir dəfə göz açırıq biz,
Bir dəfə gəlirik,
Yadında saxla!

Yeridir, yerində qərara gəlmək…
Demə ki, həyatın mənasız keçdi.
Hər ömrün mənası sevib, sevilmək,
Ürək alışmasa, gözəllik heçdir.

Gəlib mən alardım sənin könlünü

Gəlib mən alardım sənin könlünü,
Yadına gəlirmi, hərdən küsəndə.
Gözlərdim yolunu hey bütün günü,
Məni istəsən də, istəməsən də.

Könlündən könlümə ocaq düşərdi,
Hərdən üşüyəndə, külək əsəndə.
Xəyalım yanında qonaq düşərdi,
Məni istəsən də, istəməsən də.

Sən öz ürəyinin yoluyla get ki,
Ya mənim, ya da ki, başqa bir kəsin
Qəlbi bahar olsun…
Sən elə et ki,
Sənin sevdiyini hamı istəsin.

İlk sevgi dəsmalı

Həyatda çoxuna ilk sevgi sözü
Dönük məhəbbətdən yanar köz olur.
Deyirlər, bilmirəm,
Yalan, ya düzü
Çox vaxt ilk məhəbbət uğursuz olur.

Əhdi, məhəbbəti sınamaq üçün
Sən mənə dəsmal da bağışlamışdın.
Gəlmişdin, əbədi sən yanmaq üçün,
Bəs niyə bir anda yanıb alışdın;?

Başa düşəmmirəm kimdə günah var,
Axı, kim ayırdı iki əzizi?
Görən ilk sevgimi oldu günahkar,
Yoxsa ki, bu dəsmal ayırdı bizi?

İlk görüş, ilk ayrılıq

Ürək yanar, alışar,
Meh əsər ilıq-ilıq,
Nə susar, nə danışar
İlk görüş, ilk ayrılıq.

İlk görüş, ilk ayrılıq
Bir vaxta necə düşüb?
Elə bil ki, bir vaxtda
Gecə, gündüz görüşüb.

Ya qismət, ya qədərdir
İlk görüş, ilk ayrılıq.
İlk sevgi, ilk kədərdir
İlk görüş, ilk ayrılıq.

Tural Adışirinin təqdimatında